Showing all 2 results

SÓNG NHỰA BÍT có kích thước dài rộng 61cm x rộng 42m
Với độ cao sóng các nhau như sóng nhựa cao 1 tấc ( 10cm) ; sóng nhựa cao 1 tấc 5 ( 15cm) ; sóng nhựa cao 1 tấc 9 ( cao 19cm) , sóng nhựa cao 2 tấc 5 ( 25cm) ….