Showing all 13 results

– Xe nâng điện có dòng xe nâng tay điện tải trọng 1 tấn, 1,5 tấn, 2 tấn và 2,5 tấn
– Xe nâng điện đứng lái có tải trọng 1 tấn, 1.5 tấn và 2 tấn có chiều cao nâng từ 1,2m tới 12m
– Xe nâng điện ngồi lái có tải trọng 1 tấn, 1.5 tấn và 2 tấn có chiều cao nâng từ 1,2m tới 12m