Showing all 4 results

SÓNG NHƯA VIỆT NHẬT là được sản xuất theo yêu cầu của người sử dụng
Hiện tại Nhựa Việt Nhật cũng đang sản xuất các kích thước tiêu chuẩn như dài 610mm x rộng 420mm với chiều cao 1 tấc, 1 tấc 5, 1 tấc 9 , 2 tấc, 2 tấc 5, 3 tấc 1 và 3 tấc 9.
Sóng nhựa Việt Nhật có 2 loại: sóng nhựa bít và sóng nhựa hở

-3%

SÓNG NHỰA HỞ

Sóng nhựa có 8 bánh

430,000 420,000
-4%
124,000 120,000