Showing all 11 results

Pallet chuyên dùng kê hàng hóa
Pallet nhựa dùng đóng container để xuất khẩu
Pallet nhựa kê trong kho lạnh
Pallet nhựa dùng trên giá kệ

-2%
760,000 750,000
-3%
830,000 810,000
-5%
240,000 230,000
-91%
2,650,000 260,000
-3%
-2%
780,000 770,000