Showing all 4 results

XE NÂNG TAY BISHAMON NHẬT BẢN thuộc dòng xe nhập khẩu từ Nhật bản 100%
Với nhưng dòng 1,5 tấn tới 3 tấn, Hiện nay dòng xe nâng Bishamon nhật bên công ty đang cung cấp có 2 dòng model BM25L, BM25LL, BM30M, BM30LL….