Công ty chúng tôi được thành lập năm 2009 , và cung cấp dịch vụ chất lượng cho rất nhiều sự kiện tại khắp Việt Nam. Với văn phòng đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng hơn 60 nhân sự, chúng tôi là nơi nhiều đối tác tin tưởng trong suốt quá trình giao dịch và hợp tác